Délka záruky je 24 měsíců. 

V případě, že je zboží zakoupeno na fakturu - IČO, nebo za účelem dalšího prodeje, má se za to, že je ujednán obchodní vztah s odkazem na Obchodní zákon a zde je poskytnuta doba záruky v délce 6 měsíců.

  

Postup při reklamaci.

Reklamační list k vyplnění

Formulář pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě.

Formulář pro vrácení zboží  

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě - podmínky:

Uvědomte si prosím, že právo odstoupit od distanční smlouvy a vrátit zboží existuje jen proto, aby měl zákazník možnost zboží vyzkoušet a důkladně si ho prohlédnout tak, jako by ho kupoval v kamenné prodejně. Zboží tedy nesmí být použito. Použitá věc je taková, která už byla užívána a nese známky užívání s ohledem na její povahu a vlastnosti. Nová je taková věc, která užívána nebyla. K seznámení se s vozidly a jejich jízdními vlastnostmi je dostačující ujetí vzdálenosti maximálně 500 metrů. Pokud je nájezd vyšší, budou započteny veškeré náklady na uvedení vozidla do stavu nového (nové pneumatiky, nový tachometr, atd.).

Reklamační řád

1. Kupující může reklamaci uplatnit:

a) pouze u prodávajícího kde bylo zboží zakoupeno.

2. Kupující může vadu zboží reklamovat:

a) písemně, zasláním na adresu provozovny prodávajícího,

b) osobně v provozovně prodávajícího.

Reklamaci není možné uplatnit emailem.

3. Vady zboží je možno reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby.

4. Kupující je při reklamaci povinen předložit:

a) reklamované zboží společně s kompletním příslušenstvím,

b) kopii daňového dokladu,

c) záruční, případně dodací list,

d) zprávu pro servisní techniky (v čem se závada projevuje a jaký je důvod reklamace)

e) kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)

f) list pro vyznačení garančních prohlídek. 

 

5. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného zboží.

Reklamace se nevztahuje na:

  • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • u věci prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána
  • poškození výrobku pádem nebo nesprávným používáním výrobku v rozporu s návodem
  • poškození výrobku přírodními živly

Ve výše uvedených případech bude oprava provedena na náklady kupujícího s jeho souhlasem.

Náhradní díly prodávané v e-shopu jsou prodávány jako spotřební materiál a jejich životnost je dle podmínek použití maximálně 6 měsíců. Musí být montovány na daný typ vozidla a pouze odborným mechanikem, pokud tomu tak není, záruka zaniká.

Motorové stroje dodávané v krabicích doporučujeme nechat sestavit a seřídit odborným servisem. Vady způsobené neodbornou montáží nepodléhají záruce.  

Neoprávněná reklamace

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platnost od 1.12.2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.